Præsteparret Rasmus og Eleonora Bøttger i Barrit

Præsteparret Rasmus og Nora Bøttger med datteren Petra (tv) og sønnen Christian samt Petras huslærerinde.

Rasmus Bøttger var præst i Barrit 1834-83. Han var bror til Vilhelmine g. Zahle,og dermed morbror til Natalie Zahle. Eleonora Bøttger var datter af den magtfulde godsforvalter på godset Barritskov, Friederik Christian Schmidt (1780-1853).

"Thorborg"-gården lå tæt ved præstegården, og der bestod et nært forhold mellem gårdfolkene og præstens.

Rasmus Bøttger, Barrit præstegård Rasmus og Eleonora Bøttger

Nora med Petra og lærerinden

Rasmus Bøttger Barrit præstegård

Rasmus og Eleonora (Nora) Bøttger

Eleonora Bøttger Barrit præstegård Rudolph Bøttger

Rudolph Bøttger

Natalie Zahle

Natalie Zahle

Frederik Bøttger

Frederik Bøttger. arkitekten. Han var enægget tvilllling til Christian som var bygmester. De boede og arbejdede sammen. De byggede bl.a. kusinen Natalie Zahles skole.

Frederik Bøttger arkitekten