Bornholms Højskole - Medarbejderne

Lillian Hjorth-Westh Bornholms Højskole

Lillian Hjorth-Westh - litteratur

Svend Aage Møller Bornholms Højskole

Svend Aage Møller - historie

Jesper Lindholm Larsen Bornholms Højskole

Jesper Lindholm Larsen - friluft

Claus Hjort Lauritzen Bornholms Højskole

Claus Hjort Lauritzen - musik

Værkstedslærere på vinterskolen

Rigmor Lisbeth Justesen Bornholms Højskole

Rigmor Lisbeth Justesen - kunst

Karoline Kalsø Bornholms Højskole

Karoline Kalsø - kunst

Peter Faber & Per Sommer Bornholms Højskole

Peter Faber og Per Sommer - smykker

Peter Stougaard Bornholms Højskole

Peter Stougaard - keramik

Anne Stougaard i aktion - keramik

Benita Nørager Bornholms Højskole

Benita Nørager Jørgensen - tekstil

Charlie Meaker Bornholms Højskole

Charlie Meaker - glas

Tom Lundén Bornholms Højskole

Tom Lundén - drama

Billedet viser Værkstedslærere til morgensamling på vinterskolen 2003/04: Karoline Kalsø kunst, Rigmor Lisbeth Justesen kunst, Vibeke Berland foto, Per Sommer smykker, Peter Stougaard keramik, bagvedi hvid trøje: Benita Nørager Jørgensen tekstil. I baggrunden til højre Lillian Hjort-Westh.

Medarbejderholdet blev med tiden skolens juvel. Der var helårslærerne med Lillian Hjorth-Westh (litteratur), Jesper Lindstrøm Larsen (friluft, psykologi) og Claus Hjort Lauritzen(musik). - Og så Bente med etik og dansk for udlændinge, og Karsten med historie og højskolesnak.

I køkkenet Karen Prætorius og Anita Gjedved. I pedelafdlingen Jørgen Kofoed med hjælpere. På kontoret Lis Engell og Marie Inoue. En tid også Lill Lings.

vinterskolen var der Peter Stougaard (keramik), Rigmor Lisbeth Justesen og Karoline Kalsø (kunst), Peter Faber og senere Per Sommer (smykker), Benita Nørager Jørgensen (tekstil), Charlie Meaker (glas), Tom Lundén (drama, musik).

Om sommeren Svend Aage Møller (skolens nestor og turleder), Gull Gaugler, Lone Schiøtt-Nielsen og Lene Degett (akvarel). Af de mange glimrende danseledere nævner jeg blot Else Cholewa, Ruth Heinel og Lis Madsen. Hertil kommer Erling Jensen fra Buddegård som også kom året rundt ved særlige lejligheder.

Jeg har skrevet om Højskolens undervisningsmiljø i 2005. Kan downloades.

Den dobbelte Frida Kahlo - Karoline Kalsø og Rigmor Lisbeth Justesen. Fastelavn

Bornholms Højskole medarbejdermøde

Medarbejdermøde 2001

Bornholms Højskole: Revision

Årsregnskab: Yvonne Marcussen, Lis Engell & Claus Lykke Jensen. Det blev begyndelsen til en ny økonomisk orden, da skolens daværende sekretær, Jytte Folkmann, og jeg i aug. 1989 var på administrationskursus på Samsø. Skolen skiftede til et revisionsfirma i Brande, og administrationen blev opdelt i budgetansvarlige afdelinger: undervisning, kontor, køkken og pedelområde. Vi fik også i 1991 computere til regnskaber, elevadministration og timeregnskaber. 

Bestyrelsesmøde Bornholms Højskole

Bestyrelsesmøde i forstanderboligen 1990: Rita Kofoed, Povl Larsen og Poul Dam. Bestyrelsesformændene i vores tid: Axel Gornitzka, Povl Larsen, Henning Ipsen og Rita Kofoed

Bornholms Højskole sommerlærere: Svend Aaage Møller, Karsten og Bente, Frits Reinhold, Lillian Hjort-West. Claus Hjort-Lauritzen

Sommerholdet af faste lærere ved en afslutningsaften 1998: Svend Aage Møller, Karsten & Bente Thorborg, Frits Reinhold Jensen, Lillian Horth-Westh og Claus Hjort Lauritzen. 

Søren Gregersen Bornholms Højskole

Søren Gregersen  i Warshawa på en af skolens årlige rejse til Østeuropa, normalt Polen, men skolen har også besøgt Litauen.

Jørgen Kofoed Bornholms Højskole

Jørgen Kofoed - pedelafdelngen

Karen Prætorius Bornholms Højskole

Karen Prætorius - køkkenleder

Lis Engell Bornholms Højskole

Lis Engell - kontor

Marie Inoue Bornholms Højskole

Marie Inoue - kontor

Sommerlærere

Gull Gaugler Bornholms Højskole

Gull Gaugler - akvarel

Lone Schiøtt Bornholms Højskole

Lone Schiøtt - akvarel

Erling Jensen, Buddegård.Bornholms Højskole

Erling Jensen - folkedans

Lis Madsen Bornholms Højskole

Lis Madsen - seniordans

Else Cholewa Bornholms Højskole

Else Cholewa - square dance

Ruth Heinel Bornholms Højskole

Ruth Heinel - line dance

Inger Ellekær Bornholms Højskole

Inger Ellekær - square dance