Historiske arbejder

Arbejdspapirer til historisk metode 1-2, 1975-76, 2. udg. 1977

Jeg blev færdig som kandidat 1970 og var derefter telegrafsoldat på Høvelte kaserne. 1971 blev jeg ansat som amanuensisvikar på Historisk Institut, Københavns Universitet, der lå i det sålkaldte HK-Anneks ud til Frue Plads. Det var fornemme pladsforhold. Jeg var tilknyttet Povl Bagges sektion for det 18. og 19. århundredes historie der havde til huse øverst oppe ud til svalegangen. Det var en kombineret undervisnings- og forskningsstilling, men den meste tid gik med undervisning.

Universitetet var nemlig inde i en voldsom ekspansionperiode med et stærkt stigende antal studerende. Der var således 6-7 store hold til metodeundervisningen i de år, mens der i min studietid kun havde været eet. Det var et stimulerende arbejdsmiljø, og jeg havde navnlig et nært samarbejde med Bernard Eric Jensen og Hans Vammen, dels om metodeundervisningen, dels specifikke fagudbud.

Bente passede børn, skrev speciale om Sophus Schandorph (kan downloades her på siden) og underviste i dansk for udlændinge på Folkeuniversitetets studieskole.

1975 gik jeg over til at blive kandidatstipendiat og siden seniorstipendiat. Det var en tilbagegangsperiode for universitetet med nedskæringer og adgangsbegrænsning. Jeg søgte en fast stilling som jeg ikke fik, miljøet blev mere eller mindre ødelagt, og instituttet flyttede ud til KUA på Amager. En svær tid. Det skulle være blevet til en bog om Hørup og hans tid. Men brevudgaven tog længere tid end forudset. Trods mange forarbejder, blev det kun til den og nogle artikler. Da seniorstipendiet løb ud, var der ingen stillinger på universitetet at søge, men jeg fik - efter en tid som hjemmegående mens Bente tog pædagogikum - en 9-måneders forskningsstilling hvor jeg arbejdede videre på Hørupbogen og skrev to artikler om historie til Fortid og Nutid. Men inden udløbet af de 9 måneder blev jeg ansat som højskolelærer i Uldum. Det var i 1983 og en livgivende ny begyndelse. I dag er jeg glad for, at jeg kom ud af universitetsverdenen. 

Hørup i breve og digte, 1981 Henriette Steen 1882

Henriette Steen i norsk folkedragt under et besøg i Norge i anledning af Bjørnsons 50 års fødselsdag på Aulestad 1882.