Gården "Thorborg" i Overbarrit

GĂ„rdejer Christen Nielsen Thorborg

Første selvejer af "Thorborg": Christen Nielsen Thorborg. 

Fotografi fra 1860erne

Nyere foto af gården ”Thorborg” i Overbarrit by. Huset til yderst højre er aftægtsboligen, hvor Aage og Maren Thorborg boede i deres otium.

Niels Christensen Thorborg og familie

2. generation af selvejere på "Thorborg": Niels og Karen Thorborg med familien 1912.

Niels & Karen med de 5 sønner, svigerdøtre og børnebørn. Fra venstre bagest: Søren, Aage, Agnes med Sigurd, Oluf, Anna & Axel med Kamma. Pigen foran bedsterne er Olufs Karen. Foran: Andrea og Christian med deres lille Karen Kirstine.

Niels Christensen Thorborg

Niels Christensen Thorborg

Maren og Magnus Thorborg med Bente 1967

 3.generation på gården: Aage og Maren Thorborg foran aftægts-boligen, da vi besøgte dem i 1967. Det er Bente der står til højre.

Ragna Thorborg Petersen

4. - og sidste generation på gården: Ragna Thorborg Petersen, gift med Arne Petersen og datter af Aage Thorborg.